Wiadomości, archiwum
  fotka

  Dni dla Suwerenności Żywieniowej we Wrocławiu, 17-21 maja 2011
  12 maja 2011

  Od 17 do 21 maja w Falansterze odbędą się “Dni dla Suwerenności Żywieniowej”, które będą okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy na temat polityki żywnościowej, jej lokalnych i globalnych konsekwencji, ale także okazją do zainicjowania budowy alternatywnej sieci produkcji, dystrybucji i konsumpcji zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami jej uczestników. Zapraszamy!

  Zapraszamy na Dni Suerrenności Żywieniowej, które odbędą się w dniach od 17 do 21 maja w Falansterze.”. Będzie to okazja nie tylko do poszerzenia wiedzy na temat polityki żywnościowej, jej lokalnych i globalnych konsekwencji, ale także okazją do zainicjowania budowy alternatywnej sieci produkcji, dystrybucji i konsumpcji zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami jej uczestników. 

   
  Program wydarzenia:
   
  17 maja, wtorek
   
  Spotkanie wokół książki “Wojny żywnościowe” Walden Bello - klub Le Monde Diplomatique – wtorek, 17 maja, godz. 18:00 
   
  Książka stanowi opis i analizę trwającego światowego kryzysu żywnościowego, bada jego przyczyny, pokazuje walkę słabszych graczy, takich jak choćby Ruch Pracowników Rolnych Bez Ziemi, z rządami i korporacjami, kolejne zagrożenia, choćby pod postacią rynku biopaliw. Z jednej strony jest protestem przeciwko haniebnym nierównościom w dostępie do podstawowych dóbr między półkulą północną i południową, z drugiej pokazuje triumf niegasnących ognisk oporu wobec aktualnej polityki rolnej i żywnościowej.
   
  Po spotkaniu pokaz filmu „Food, Inc.” reż. Robert Kenner. 
   
  Film był pokazywany na Berlinale w 2009 r., w ramach sekcji „Kulinarne Kino” . Reżyser Robert Kenner odkrywa w swoim filmie tajemnice stojące za masową produkcją żywności. Twierdzi, że producenci umyślnie ukrywają przed konsumentami najważniejsze informacje dotyczące pochodzenia, składników i procesów produkcji. By dowiedzieć się prawdy, Kenner odwiedza pierwsze ogniwo w tym łańcuchu – hodowle zwierząt i gospodarstwa rolnicze.
   
  20 maja, Piątek
   
  „(Nie)Zależne rolnictwo - wpływ Światowej Organizacji Handlu na rynek rolny." - Artur Duda – godz. 18:00
   
  Wystąpienie dotyczące historii, organizacji, zasięgu terytorialnego, najważniejszych dokumentów WTO. Przybliży ono m.in. mechanizmy rozwiązywania sporów w ramach WTO oraz ich nieprzejrzystość, czy faktyczną nierówność pozycji członków WTO. Przyjrzymy się z bliska Porozumieniu o Rolnictwie z 1995 roku, jego trzem filarom i najważniejszym kierunkom krytyki wysuniętej przez NGOs. Jako egzemplifikacja problemów powodowanych przez WTO omówiony zostanie jeden z najgłośniejszych sporów dotyczących rolnictwa w ramach WTO – spór dotyczący stosowania hormonów w hodowli bydła oraz Runda negocjacji z Doha. – piątek 20 maja, godz. 18:00
   
  Pokaz filmu “Meat the Truth” czyli Prawda o mięsie, które jesz – piątek, 20 maja, godz. 20:00 
   
  Głośny dokument nawiązujący do ekologicznych aspektów spożywania mięsa. Większość dotychczasowych filmów poświęconych zmianom klimatu ignorowała najważniejszą przyczynę postępującego globalnego ocieplenia - nasze nawyki żywieniowe. Jak dowodzą autorzy dokumentu to co mamy na talerzu przestało być już naszą prywatną sprawą. Konsumpcja mięsa wyrządza naszej planecie dużo większe szkody aniżeli cały transport samochodowy i lotniczy razem wzięty. 
   
  Przytoczone w filmie analizy i badania zostały zatwierdzone min. przez Agencję ds. Żywności i Rolnictwa ONZ (FAO) oraz World Watch Institute.
   
  W filmie usłyszymy również komentarze wielu znanych osób jak: Pamela Anderson, Bill Maher, James Cromwell, Emily Deschanel, Tony Denison, Esai Morales, Megan Blake, Debra Wilson Skelton, Elaine Hendrix, Kate Flannery, Carol Leifer, Joy Lauren, Hal Sparks, Constance Marie, Kristina Klebe, Skyler Gisondo, Graham Patrick Martin, Greg Vaughan i Touriya Haoud Vaughan.
   
  Trailer w języku angielskim dostępny jest tutaj.
   
  21 maja, Sobota
   
  „Sprzeczne interesy - Polityka rolna Unii Europejskiej a Rolnictwo Chłopskie” Wystapienie Christiana Boisgontier - Konfederacja Chłopska, Francja – Sobota, 21 maja, godz. 15:00 
   
  Rolnik aktywista z Francji, bez ogródek zajmie się krytyką polityki rolnej Unii Europejskiej jesli chodzi o gospodarstwa chlopskie, środowisko oraz dobro konsumentow; zajmie się krytyką polityki neoliberalnej w rolnictwie na świecie w takich tematach jak spekulacja żywnością, niszczenie rolnictwa wiejskiego na Globalnym Południu, agrobiznes, głód, migracje. Nasz gość przedstawi także koncepcję suwereności żywieniowej w teorii i w praktyce, zaprezentuje pomysły stosowane w Europie zachodniej: np. spółdzielnie producentow-konsumentow, czy sposoby dystrybucji lokalnej. 
   
  “GMO we Wrocławiu - pasażer na gapę?” - Sobota, 21 maja, godz. 17:00
  Roman Śniady ogólnie o GMO a także o wniosku Uniwersytetu Wrocławskiego do Ministerstwa Środowiska w sprawie eksperymentalnego uwolnienia do środowiska (konkretnie ogród uniwersytecki na Karłowicach) transgenicznych nasion lnu. 
   
  Zadaniem praktycznym nadającym znacznie większy aniżeli tylko informacyjny sens wszystkim nadchodzącym spotkaniom będzie coś, co opisuje fragment jednego z listów wysłanych w ramach organizacji “Dni...”:
   
  “Poza tym coraz jaśniej widzę pewien pomysł, który powinien "Dniom dla suwerenności żywieniowej" przyświecać: stworzenie projektu "oferty" dla rolników, która miałaby ich zachęcać do niezależnej i pro-ekologicznej produkcji, do zrzeszania się w grupy producenckie, et cetera.
  Mamy we Wrocławiu już w dwóch miejscach, raz w tygodniu, bazar ekologiczny, który od ponad roku ma się całkiem dobrze, mamy więc coś w rodzaju bazy zbytu - gdyby udało się wciągnąć do współpracy poszczególnych ludzi czy organizacje czy nawet instytucje i urzędy, nawet na zasadzie patronatu czy doradztwa, a to już sporo dla wiarygodności, profesjonalizmu i potencjalnego powodzenia naszych działań, to mając gwarantowany zbyt i poparcie kilku zaangażowanych podmiotów moglibyśmy kilkoro rolników z jakichś względnie niewielkich obszarów (może nie pojedynczych wiosek, ale może już gmin) namówić na współpracę.
  Ja przez najbliższy czas dużo jeżdżę na swoją wieś, gdzie spędzam sporo czasu - mógłbym tam właśnie taką pierwszą akcję pilotować. Festiwal nasz i goście którzy się na niego zjadą mogliby swym doświadczeniem pomóc nam – mniej doświadczonym - taki plan działań stworzyć. Gdybyśmy postawili na taki plan to dopiero poczułbym że spotkanie z rolnikiem-działaczem z Francji i w ogóle organizowanie szeregu spotkań ma sens. Nas interesuje głównie jakiś efekt rzeczywisty, to że zwerbujemy do współpracy kilku kolejnych rolników i że będzie to jakaś kropla w morzu, ale zawsze coś co stanie naprzeciwko tendencjom ku przemysłowej produkcji rolnej, a w tym kierunku akurat polskie rolnictwo, mam nieodparte wrażenie, pędzi na złamanie karku.”
   
   
  Organizator: Falanster
   
  Partnerzy:
  Konfederacja Chłopska, Francja
   Serwis powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Phare 2003 PL2003/004-379.01.01Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwojuZa treść serwisu odpowiada Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskie