Twoja Ekopaczka
  fotka

  Festiwal Świat na Talerzu - edycja Wrocław
  13 sierpnia 2010

  Festiwal Świat na Talerzu realizowany jest w ramach kampanii Wyżywić Świat. Przez dwa dni Festiwalu będzie szereg wydarzeń zarówno dla konsumentów jak i lokalnych producentów: przeglądy filmów, warsztaty-również z gotowania, imprezy muzyczne oraz pokaz wystaw.

  Celem kampanii  Wyżywić Świat jest budowanie świadomości społecznej na temat przyczyn głodu na świecie, a także promowanie zasad suwerenności żywnościowej oraz zrównoważonego rolnictwa jako skutecznych sposobów walki z nim. Staramy się zachęcić polskich konsumentów i producentów żywności do zastanowienia się nad wpływem sposobów produkcji rolnej i konsumpcji żywności na głód w krajach Globalnego Południa. Mobilizujemy do zmiany zachowań i postaw konsumenckich niekorzystnie wpływających na rozwój zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności zarówno w Polsce jak i na świecie. Uświadamiamy mieszkańcom naszego kraju, że zrównoważone rolnictwo, lokalne systemy żywnościowe oraz świadoma konsumpcja to rozwiązania, które przynoszą korzyści gospodarcze i społeczne, chronią środowisko naturalne oraz realnie wpływają na polepszenie sytuacji najbiedniejszych krajów. Nasze działania kierujemy także do polityków na poziomie krajowym i europejskim, starając się uwrażliwić ich na kwestie zrównoważonego rolnictwa oraz zwracając uwagę na konieczność większego uwzględniania przez europejskie polityki rolne, handlowe i rozwojowe sytuacji żywnościowej krajów Globalnego Południa.

   

  Przyłącz się!

  Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkie zainteresowane osoby, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mediów które chciałyby wesprzeć organizację wrocławskiego Festiwalu oraz aktywnie uczestniczyć w jego przygotowaniach.

  Kontakt: Monika Onyszkiewicz mail: monika at eko.org.pl

   Serwis powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Phare 2003 PL2003/004-379.01.01Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwojuZa treść serwisu odpowiada Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskie